Anna Andersson

Födelsedatum:1892-07-29
Dödsdatum:1968-04-16
Gravsatt:1968-04-20
Ort:Gårdvik 27:1
Område: A
Gravnummer:Sö A F133

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Svärdsjö kyrkogård

Kyrkbyn
790 23 SVÄRDSJÖ

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat