Anna Ansson

Födelsedatum:1859-09-29
Dödsdatum:1932-07-03
Gravsatt:1932-07-10
Ort:Svärdsjö
Område: A
Gravnummer:Sö A A413

Hitta till kyrkogården / församlingen

Svärdsjö, Envikens, Sundborns pastorat

Soldatvägen 12
79023 SVÄRDSJÖ

0246-798911

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Svärdsjö kyrkogård

Kyrkbyn
790 23 SVÄRDSJÖ

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat