Augusta Andreasson

Födelsedatum:1874
Dödsdatum:1958
Gravnummer:H 006 0258, 0259
H 006  0258, 0259

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen