Oskar Andersson

Födelsedatum:1881
Gravsatt:1959-06-25
Gravnummer:H 006 0276, 0277
H 006  0276, 0277
H 006  0276, 0277

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen