Erik Bernhard Andersson

Födelsedatum:1875-06-07
Dödsdatum:1955-04-15
Gravsatt:1955-04-23
Ort:Stockholm
Gravnummer:1 K B 120

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp