Erik Magnus Andersson

Födelsedatum:1841-11-23
Dödsdatum:1922-03-23
Gravsatt:1922-04-01
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K B 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp