Gustaf Konrad Andersson

Födelsedatum:1892-07-03
Dödsdatum:1971-12-02
Gravsatt:1971-12-10
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K B 41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp