Johan Ernst Andersson

Födelsedatum:1882-11-15
Dödsdatum:1946-03-25
Gravsatt:1946-04-07
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K B 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp