Josef Tuve Andersson

Födelsedatum:1918-03-19
Dödsdatum:1986-11-19
Gravsatt:1986-11-28
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K B 71

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp