Anton Erik Eugén Bolin

Födelsedatum:1901-09-28
Dödsdatum:1976-09-20
Gravsatt:1976-10-02
Ort:Månkarbo
Gravnummer:1 K D 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp