Elsa Maria Andersson

Födelsedatum:1891-09-04
Dödsdatum:1946-12-28
Gravsatt:1978-09-30
Ort:Karlstad
Gravnummer:1 K D 24
1 K D   24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp