Ernst Ivar Forslund

Födelsedatum:1914-01-17
Dödsdatum:1981-02-03
Gravsatt:1981-02-14
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 21
1 K D   21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp