Bengt Gunnar Larsson

Födelsedatum:1936-03-21
Dödsdatum:2020-02-19
Gravsatt:2020-05-08
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp