Einar Karl Andersson

Födelsedatum:1918-03-12
Dödsdatum:2003-12-31
Gravsatt:2004-01-30
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 75
1 K L   75

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp