Gerda Andersson

Födelsedatum:1896-03-30
Dödsdatum:1987-12-29
Gravsatt:1988-01-09
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp