Johan Erik Zakrisson

Födelsedatum:1927-07-24
Dödsdatum:1991-04-18
Gravsatt:1991-04-26
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 53
1 K L   53

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp