Johan Sigfrid Östervall

Födelsedatum:1914-10-31
Dödsdatum:1977-06-27
Gravsatt:1977-07-09
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 114
1 K L  114

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp