Karl Bruno Andersson

Födelsedatum:1924-02-03
Dödsdatum:1989-04-12
Gravsatt:1989-06-12
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 112

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp