Martin Joel Andersson

Födelsedatum:1887-05-13
Dödsdatum:1962-04-29
Gravsatt:1962-05-05
Ort:Månkarbo
Gravnummer:1 K L 91

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp