Tore Axel Andersson

Födelsedatum:1920-04-27
Dödsdatum:1987-01-27
Gravsatt:1987-02-14
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K L 24
1 K L   24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp