Anna Sofia Eriksson

Födelsedatum:1909-04-08
Dödsdatum:1997-11-22
Gravsatt:1997-12-05
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 4
1 K M    4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp