Anna Viktoria Eriksson

Födelsedatum:1904-11-06
Dödsdatum:1970-06-07
Gravsatt:1970-06-13
Ort:Månkarbo
Gravnummer:1 K M 11
1 K M   11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp