Axel Edvard Mattsson

Födelsedatum:1899-03-19
Dödsdatum:1976-10-14
Gravsatt:1976-11-14
Ort:Vallentuna
Gravnummer:1 K M 9
1 K M    9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp