Elsy Linn‚A Andersson

Födelsedatum:1928-12-31
Dödsdatum:1930-02-21
Gravsatt:1930-03-02
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V B 93

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp