Elvy Ingeborg Bolin

Födelsedatum:1927-02-25
Dödsdatum:1928-06-05
Gravsatt:1928-06-10
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V B 15

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp