Erik Johan Eriksson

Födelsedatum:1854-11-03
Dödsdatum:1928-04-19
Gravsatt:1928-04-29
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V B 11

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp