Anders Ersson

Födelsedatum:1853-10-03
Dödsdatum:1942-03-06
Gravsatt:1942-03-15
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 13

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp