Anders Fredrik Karlsson

Födelsedatum:1855-09-07
Dödsdatum:1942-09-05
Gravsatt:1942-09-12
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 27

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp