Anna Karolina Ek

Födelsedatum:1889-11-29
Dödsdatum:1943-12-12
Gravsatt:1943-12-19
Ort:Söderfors
Gravnummer:1 V H 68

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp