Erik Alfred Boström

Födelsedatum:1864-04-10
Dödsdatum:1943-09-16
Gravsatt:1943-09-25
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 60

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp