Erik Roland Persson

Födelsedatum:1919-10-11
Dödsdatum:2003-07-22
Gravsatt:2003-10-30
Ort:Söderfors
Gravnummer:1 V H 24Gh

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp