Erik Zettergren

Hemmansägare | Tierp

1870-09-23 Födelsedatum
1944-06-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1944-07-02

Tierp-Söderfors församling

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp