Gustaf Edvard Broberg

Födelsedatum:1884-12-06
Dödsdatum:1970-12-25
Gravsatt:1971-01-30
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp