Johan Jansson-Edman

Födelsedatum:1867-01-23
Dödsdatum:1944-05-26
Gravsatt:1944-06-04
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 84

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp