Johanna Eriksson

Födelsedatum:1863-10-06
Dödsdatum:1944-07-08
Gravsatt:1944-07-15
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 90

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp