Karl Johan Lundgren

Födelsedatum:1864-09-14
Dödsdatum:1945-02-09
Gravsatt:1945-02-18
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 99

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp