Knut Paul Vilhelm Forslund

Födelsedatum:1893-01-01
Dödsdatum:1974-08-11
Gravsatt:1974-08-30
Ort:Tierp
Gravnummer:1 v H 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp