Kristina Nilsson

Födelsedatum:1851-05-20
Dödsdatum:1942-10-05
Gravsatt:1942-10-11
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 31

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp