Leif Elve Zettergren

Födelsedatum:1944-10-03
Dödsdatum:1945-02-27
Gravsatt:1945-03-03
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 100

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp