Per Eriksson

Födelsedatum:1864-08-30
Dödsdatum:1943-07-09
Gravsatt:1943-07-15
Ort:Tierp
Gravnummer:1 V H 52

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp