Jerry Berggren

Födelsedatum:1950-09-23
Dödsdatum:2004-10-05
Gravsatt:2005-05-10
Ort:HJÄLTEBY

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

KLÖVEDALS MINNESLUND

Kyrkofjäll 224
471 92 KLÖVEDAL

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn