Kerstin Hermansson

Födelsedatum:1929-04-11
Dödsdatum:2019-06-08
Gravsatt:2019-07-19
Ort:VALSÄNG

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

KLÖVEDALS MINNESLUND

Kyrkofjäll 224
471 92 KLÖVEDAL

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn