Ketty Fredriksson

Födelsedatum:1926-10-06
Dödsdatum:2011-01-30
Gravsatt:2011-05-05
Ort:Henån

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

KLÖVEDALS MINNESLUND

Kyrkofjäll 224
471 92 KLÖVEDAL

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn