Lennart Berghagen

Födelsedatum:1922-09-20
Dödsdatum:2012-10-01
Gravsatt:2012-11-08
Ort:Göteborg

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

KLÖVEDALS MINNESLUND

Kyrkofjäll 224
471 92 KLÖVEDAL

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn