Sven Hallberg

Födelsedatum:1918-08-01
Dödsdatum:2015-07-31
Gravsatt:2016-04-06
Ort:Kyrkesund

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

KLÖVEDALS MINNESLUND

Kyrkofjäll 224
471 92 KLÖVEDAL

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn