Alva Hagström

Födelsedatum:1931-02-13
Dödsdatum:2018-07-11
Gravsatt:2018-10-13
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:LI 00 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

LILLA ASKERÖN

Hallarevägen 4
471 74 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn