Anders Eng

Födelsedatum:1956-04-27
Dödsdatum:2021-04-17
Gravsatt:2021-06-18
Ort:Ucklum
Gravnummer:LI 00 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

LILLA ASKERÖN

Hallarevägen 4
471 74 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn