August Andersson

Födelsedatum:1840-10-12
Dödsdatum:1924-02-04
Gravsatt:1924
Ort:L:a Askerön
Gravnummer:LI 00 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

LILLA ASKERÖN

Hallarevägen 4
471 74 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn