Albin Ankerblad

Födelsedatum:1944-12-11
Dödsdatum:2012-11-15
Gravsatt:2013-01-10
Ort:Kållekärr

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

STENKYRKAS MINNESLUND

Stenkyrkovägen 30
471 93 KÅLLEKÄRR

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn