Birgitta Andersson

Födelsedatum:1925-12-27
Dödsdatum:2010-11-20
Gravsatt:2011-04-04
Ort:Kållekärr

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

STENKYRKAS MINNESLUND

Stenkyrkovägen 30
471 93 KÅLLEKÄRR

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn